Porúbka - Súčasnosť obce


Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 461
 • muži 216
  ženy 245

 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 73
 • Produktívny vek (15-54) ženy 122
 • Produktívny vek (15-59) muži 153
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 113
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 12
 • muži 3
  ženy 9

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
 • Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Kontakt

Obec Porúbka
Porúbka 151
072 61 Porúbka

056 / 659 32 54

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode